FK Kunštát

Oficiální stránky fotbalového klubu
FK Kunštát

Klub

Historie klubu

Rok 1934 - 1952

Sportovní klub SK Kunštát byl založen v roce 1934 skupinou mladých fotbalových nadšenců. Bylo to 94 let od vyhlášení prvních pravidel fotbalového sportu a 43 let od počátků českého a moravského fotbalu. Počáteční zápasy se hrávaly v místech „Pod Sochou“ v Rudce (socha prezidenta T. G. Masaryka, v roce 1928 slavnostně odhalená v areálu u pískovcové jeskyně), vedle současného objektu penzionu.
Tehdejší klubové barvy byly červená a modrá. V Kunštátě se později začal fotbal hrávat v místech nazývaných Na Spálivé, na písčitém pozemku Stanislava Halase. Od roku 1938 začali kromě kluků využívat toto hrací místo také dospělí fotbalisté.
V roce 1940 se přihlásili fotbalisté SK Kunštát k členství v Českém svazu fotbalu (ČSF).
Současně kunštátští fotbalisté začali připravovat své nejmenší nástupce - žáky.
Po skončení války zavládla v Kunštátě velká radost. Fotbalistům však dlouho nevydržela. Na podnět majitele pozemku v roce 1946 došlo k uzavření hřiště. Důsledkem bylo přerušení činnosti místního fotbalu a odchod převážné části hráčů do okolních fotbalových družstev. Věkově starší hráči fotbalu definitivně zanechali.

Rok 1952 - 1964

Lepší časy pro kunštátský fotbal svitly v souvislosti s v roce 1952 dokončovanou výstavbou moderního závodu na výrobu brusného zrna, Karborundum Kunštát, který měl zásluhu na výstavbě nového fotbalového hřiště.
V roce 1951 bylo vyprojektováno nové hřiště, umístěné na pozemcích za školou. S využitím mechanizace z Hlinodolů v Nýrově bylo po roce 1952 nové fotbalové hřiště skutečností. To přilákalo zpět někdejší hráče a přišli i nové tváře. V krátké době vznikl v tehdejší DSO Sokol fotbalový oddíl.
Na povrchu nového hřiště převažovala hlína, později doplněná škvárou. U jižní branky se v dalších letech uchytil trávník, zatímco u severní branky se trávě nedařilo. Za kabiny sloužila dřevěná bouda v rohu pozemku u školní zahrady, pozůstatek z výstavby hřiště. Sociální zařízení nebylo žádné. To vedlo fotbalový oddíl k rozhodnutí vystavět řádné zděné kabiny pro hráče a rozhodčího, včetně umývárny a WC. Při svépomocné výstavbě kabin pomohli ochotní příznivci. Kabiny byly dokončeny a předány k užívání v roce 1957. S jediným vylepšením v osmdesátých letech sloužily generacím fotbalistů bezmála padesát let, až do roku 2004.
Téměř současně s družstvem mužů zahájilo v roce 1955 činnost dorostenecké družstvo. Bylo složené ze školáků z Kunštátu, Újezda, Rozseče a Zbraslavce.

Rok 1964 - 1981

Rok 1964 se stal začátkem znovu se rodícího družstva žáků. 
Fotbalová družstva mužů a dorostu výkonnostně setrvávala na dobrém průměru okresních soutěží. Vyjímečně se některou sezónu dařilo dosahovat výborných výsledků. Na postup do vyšších soutěží to však nestačilo. 
V době, kdy nikdo v Kunštátě nezaznamenal čtvrt století místního fotbalu, v sezóně 1969 – 1970, porušilo družstvo mužů dosavadní zvyk a postoupilo do III. třídy okresní soutěže. 
O tři roky později, v roce 1973, dokázali muži vybojovat postup do Okresního přeboru. O postup se zasloužili: Smetana, Jílek, Severa, Vichta, Vrbka, Al. Krása, bratři Truhlářovi, Rotroekl, Konečný, Juránek a brankář Šustr.

Rok 1981 - 1991

V roce 1981 postoupilo A mužstvo do krajské I.B. třídy. Postupový kádr byl následující: Uvízl, Klíma, Smetana, Konopáč, Konečný, Šmerda, Z. Havlíček, Horák, J. Havlíček, Bousek, Roman Tandler, Řehoř, Koďousek a brankáři Došlý a Tenora.
S postupem do krajské soutěže byla spojena po mnoho let oddalovaná rekonstrukce kabin a sociálního zařízení. Práce na přístavbě a dokompletování objektu byly provedeny brigádnicky. 
V letech 1981 a 1982 se formovalo družstvo seniorů – „starých pánů“.
Po celou první polovinu osmdesátých let minulého století se kunštátská fotbalová výkonnost udržovala na trvale vysoké úrovni. V této atmosféře oslavil Kunštát, dne 1.7.1984 přátelským utkáním s bývalými ligovými hráči Rudé hvězdy Brno, po výsledku 3:3, padesáté výročí od založení klubu. 
V sezóně 1985 – 1986 dokázal tým mužů postoupit do krajské I.A. třídy.
V roce 1986 tvořili kádr A mužstva tito hráči: Konopáč, Řehoř, Horák, Uvízl, Bousek, Fikes, Došlý, Klíma, Novotný, Šváb, Šmerda, Tandler, Bednář, Záboj, Trubák, bratři Španělovi, s vedoucím mužstva Vaněrkou.
Neméně úspěšní byli kunštátští mladší a starší žáci, kteří taktéž hráli krajsou soutěž. Nelze také opomenout líheň nejmladších adeptů fotbalu – přípravku.
Vynikající výsledky družstva mužů se nepřímo odrazily ve výsledcích a herním přístupu v mládežnickém fotbalu. V začátku devadesátých let se dorostenecké družstvo ve složení: Svoboda, Čech, J.a T. Strnadovi, Bláha, Křepela, Hladil, Rotroekl ml., Švec, Tenora, Bednář, Trubák, Peša, probojovalo do Krajského přeboru. Jejich trenéry byli K. Truhlář a Severa a vedoucím Rotroekl st.

Rok 1991 - 1999

V roce 1991 bylo zahájeno jednání týkající se vybudování druhého fotbalového hřiště. Po schválení záměru s kvalitním odvodněním bylo nové, zatím ještě škvárové hřiště, připraveno k položení umělého trávníku. Stávající hřiště bylo též vyrovnáno a zatravněno. Rekonstrukci fotbalového areálu řídil a financoval Ing. Hrozek, který byl od roku 1993 vlastníkem fotbalového klubu. Po dobu dvou let přestavby oddíl hostoval na hřišti nedalekého Sokola Drnovice.
Majitel firmy, Ing. Hrozek, stál zároveň u zrodu dalšího ze snů kunštátských sportovců - sportovní haly při základní škole.
V roce 1992 družstvo mužů v I.A. krajské třídě posílilo kádr o čtveřici hráčů ze Sigmy Hranice: Derycha, Klemše, Giebla a Rolince. Družstvo se stabilně umisťovalo v horní polovině soutěžní tabulky.
Ve stejném období si úspěšně vedlo v krajských soutěžích družstvo starších žáků, vedené Ing. Konečným, a družstvo mladších žáků, které vedli trenéři Navrátil a Podsedník.
Rok 1992 pro sportovní oddíly TJ Sokol Kunštát znamenal dalekosáhlé změny. Bylo to osamostatnění jednotlivých oddílů z dosavadní organizace TJ Sokol. 
Fotbal, spolu se základní a rekreační tělesnou výchovou (ZRTV), ještě krátce fungoval v rámci Sokola s názvem Moravit Karbo Kunštát. Slavnostní zahájení provozu zatravněného i nově vytvořeného škvárového hřiště, proběhlo dne 10.7. 1994. Ke slavnostní atmosféře přispělo utkání mužstva s výběrem bývalých československých internacionálů, v čele s Antonínem Panenkou. Hosté vyhráli 4:1. V utkání za Kunštát tehdy nastoupili: Růžička, Rotroekl, Derych, Šváb, Doležel, Klemš, Strnad Jiří, Banya, Horák, Giebl, Křepela, Poláček, Rolinc, Novotný, Stejskal, Záboj, brankáři Tenora a Tomáš Strnad.
Vlastnictvím fotbalového klubu se změnilo složení výboru. V čele byl majitel Ing. Hrozek, předsedou Vichta, manažerem Koďousek, členy: R. Hájek, J. Vaněrka, Ing. Konečný, Tenora, Navrátil, Janča. Trenéry A mužstva byli Koďousek a Strnad, trenéry B mužstva Šmerda, Šváb, trenéry starších žáků Navrátil s Podsedníkem, mladších žáků Heiler s Vichtou a přípravky Loukota s Horákem.
První dobré výsledky, v důsledku lepších tréninkových podmínek, se nejprve projevily u dorostenců. Od roku 1993, po vedení trenérů Konečného a Švába, následně Jonáše a Nekouše, byla dlouhodobá práce s mladými fotbalisty korunována v sezóně 1994 – 1995 1. místem v I. třídě krajského přeboru dorostu. To znamenalo postup do Župního přeboru. O postupový úspěch se zasloužili hráči: Havelka, Lepka, Nekouš, Šmerda M., Hruška, Hladil, Šamšula, Kopecký, Janča, Staněk, Včelík a brankář Jan Vlach.
Kunštátští dorostenci svojí dobrou výkonností upoutali pozornost krajských činovníků a byli spolu s dorostenci Tišnova v roce 1994 pověřeni účastí na mezinárodním turnaji ve Francii, kde mezi šestnácti družstvy obsadili výborné 6. místo.
Dalšího kvalitního turnaje, pod názvem Brno-cup, se účastnili v červenci 1996. Soupeři ve skupině jim byli mladí fotbalisté Sigmy Olomouc, Boby Brno, FC Zeman, Rems Murru, Búkozy Vranov, Chemlonu Humenné.
V konci devadesátých let, v sezóně 1997-1998, postoupilo A družstvo mužů z druhého místa v I.A. třídě krajského přeboru do Jihomoravské fotbalové župy.
Kádr A mužstva v závěru devadesátých let tvořili: Stryk, Hladil, Křepela R., Novotný V., Růžička, Rolinc, Klemš, Průcha, Bubeník, Šváb, Novotný D., Jonáš, Rotroekl, Nekouš. V župní soutěži hrálo družstvo jednu sezónu.
Také rezerva mužů dosahovala v letech 1996-1998 výborných výsledků, pod vedením trenérů Šmerdy a Švába postoupil B tým dvakrát během dvou let ze IV. třídy až do Okresního přeboru.

Rok 1991 - současnost

V roce 1999 převzala klub firma Best s.r.o. majitele Ing. Stanislava Holemého. Ten se stal hlavním sponzorem kunštátského fotbalového klubu. Také kunštátští dorostenci podávali velmi dobré výkony v krajské soutěži, krátce také v župním přeboru.
Od roku 1999 byla dohodnuta spolupráce s vedením Sokola v Olešnici. Podle vzájemné smlouvy hostovalo několik žáků a dorostenců z Olešnice v Kunštátě, aby se v dalších letech, v dospělosti, stali oporami olešnického fotbalu.
Nově se tvořící tým dorostu ve složení: brankáři Žíla a Dvořák, hráči: Novotný, Vlasák, Adamec, bratři J. a T. Navrátilovi, Šváb, Z. Bednář, bratranci M. a T. Plíhalovi, J. Bednář, T. Bednář, Hnilička, Blažek, Mikulčický, Šmerda, Machát, Melousek, R. Banya a Vítek, vedený trenérem Jindřichem Zábojem a vedoucím týmu Zdeňkem Navrátilem, obsadilo ve dvou sezónách po sobě výborné 3. místo v tabulce v krajské soutěži.
Léta 1999-2003 byla doslova hvězdným obdobím kunštátského fotbalu. Kromě vynikajících výsledků žáků a dorostenců dokázalo A mužstvo postoupit, tentokrát z prvního místa I.A. třídy, do Župního přeboru. Vítězství v sezóně 1999-2000 s brankovým skóre 37:22 dokládá, že muži měli základ v precizní obranné činnosti.
Úspěšný tým mužů tvořili v roce 2000 tito hráči: brankáři Průcha, Kubíček, hráči: Růžička, Odehnal, Rolinc, Jonáš, Hruška, Crhák, Banya, Bubeník, Havelka, Klemš, D. Novotný, Cetkovský, Petr Šváb, M. Novotný, bratři L. a R. Křepelovi, Pumprla, Němec. Vedoucím mužstva byl Josef Vaněrka, asistentem Miroslav Horák.
Trenérem úspěšného týmu byl Rudolf Tandler, který začínal na kunštátském hřišti v roce 1973 v žákovském družstvu, v dorosteneckém věku pak hostoval ve Zbrojovce Brno, aby později působil pod vedením trenéra Karla Brucknera v druholigových Železárnách Prostějov a následně v Bohumíně. 
V sezóně 2001-2002 patřilo pro všechny naše fanoušky a výše uvedenou generaci fotbalistů mezi nejsilnější sportovní zážitky utkání o první místo v župním přeboru Jihomoravského kraje. Na domácím hřišti vedlo naše družstvo s rezervou tehdy prvoligových Drnovic u Vyškova 1:0, nakonec však těsně prohrálo 1:2, když vítěznou branku hostů vstřelil před zraky 600 diváků obránce Erich Brabec, donedávna opora Slavie a Sparty Praha. 
Kunštátské A družstvo mužů hrálo župní přebor do roku 2003. Fotbalový klub řídil výbor ve složení: předseda Vichta, manažer Koďousek, dále: Tenora, Jonáš, Vaněrka. O finanční, a s tím spojené ekonomické záležitosti, se staral Antonín Křepela. 
Zajímavostí je, že slavnou éru prožil kunštátský fotbal ve stařičkých kabinách z konce padesátých let minulého století. 
Kunštátští fotbalisté, i celá místní sportovní veřejnost, se dočkali od města Kunštátu, za finanční pomoci obnovené tělovýchovné organizace OREL, nové budovy kabin. Bylo to v roce 2004, tedy právě v době sedmdesátého fotbalového výročí. Výstavba kabin přišla na víc než 5 milionů korun. Objekt byl vybaven novým vnitřním zařízením. Oslava byla spojena s utkáním s bývalými kunštátskými hráči.
Další období v kunštátském fotbalu by se dalo nazvat obdobím „únavy materiálu“. 
V družstvu mužů proběhla velká obměna hráčů, vystřídalo se také několik trenérů. Výkonnost klesala tak, že družstvo se neudrželo ani v I.A. třídě, a v sezóně 2005 – 2006 se propadlo do I.B. třídy. Dorostenci opustili krajskou soutěž, ale trvale patřili mezi nejlepší v okrese Blansko. Žáci hráli Okresní přebor. 
Za této situace došlo ke změně. Po dohodě, v roce 2006, skončila firma Best Kunštát u místního fotbalu. Po stránce právní subjektivity se fotbalový klub Kunštát stal občanským sdružením. Předsedou klubu FK Kunštát, a zároveň hlavním sponzorem, se stal dlouholetý hráč a funkcionář kunštátského fotbalu František Tenora. V roce 2007 realizoval FK Kunštát za peníze města a jihomoravského krajského úřadu výměnu zavlažovacího systému fotbalového hřiště v hodnotě 280 tisíc korun. Samotní hráči FK, se správcem a trenérem A mužstva Petrem Loukotem, současně odstanili brigádně objekt někdejších kabin. Finančně opět přispělo město Kunštát. 
V říjnu roku 2006, po myšlence bývalého kunštátského hráče Pavla Řehoře a dcery Michaely, proběhlo založení dívčího fotbalového družstva, což vneslo nový impuls do činnosti fotbalového klubu. Trénování se ujal hráč A mužstva Ondřej Ducháček. V roce 2007, v důsledku zrušení okresního přeboru žen, postoupily kunštátské fotbalistky přímo do 2. Moravskoslezské ligy, kde mohly porovnat síly s podstatně zkušenějšími soupeřkami, např. s B týmem 1. FC Brno, Jihlavy apod.
Ženský tým později převzal trenér Zdeněk Navrátil, následně Adolf Crhák.
Radost v Kunštátě mohla být také z výkonů dorostenců. Ti v sezóně 2007/2008 zvítězili v přeboru okresu Blansko. V průběhu sezóny sehráli úctyhodných 34 soutěžních utkání, ve kterých nastříleli 103 branek a inkasovali pouhých 44 gólů. Z družstva celkem devět dorostenců střídavě hrálo v A a B družstvu mužů. 
Do postupového kádru patřili tito hráči: O. Loukota, Pravec, Všianský, Vodák, Blažek, O. a V. Kurucovi, Pavel, Dvořáček, Zámek, O. Horák, Tandler, Trávníček, D. Kůra, Kopecký, Páral, Michele, Sokol. Družstvo trénoval Jindřich Záboj. 
V krajské soutěži vydržel tým dorostu úspěšné dvě sezóny, v ročníku 2010/2011 obsadili dorostenci v krajské soutěži nakonec sestupové 12. místo tabulky a od roku 2011 hrají Okresní přebor.
Tým žáků, vedený trenéry Jaroslavem Šmerdem a Radkem Hniličkem dokázal v sezóně 2008/2009 ovládnout B skupinu Okresního přeboru a postoupit do I. třídy Jihomoravského kraje. V dalším ročníku obsadili žáci v krajské soutěži sestupové 10. místo a vrátili se zpět do Okresního přeboru. 
Tým mužů, který hrál pod vedením trenérské dvojice Petr Loukota-Vladan Horák od roku 2006 I.B. třídu, dokázal tuto soutěž v sezóně 2011/2012 vyhrát a postoupit po šesti letech zpět do I.A. třídy. O postup se zasloužili tito hráči: Loukota I., Loukota O., Truhlář, Horák, Zámek, Hruška, Mihola, Král, Šmerda, Boček, Kuruc V., Havelka, Španěl, Bašný, Ducháček, Záboj, Vlasák, Adámek, Bednář, Novotný D., Novotný M., Chloupek, Juránek, Hnilička, Nedoma, Vodák, Tenora, Pravec, Janča, Maršálek.
V současné době jsou trenéři jednotlivých týmů následující: přípravku vede trojice Vladan Horák, Broněk Dočekal a Miroslav Motyčka. Žáky Jiří Strnad s Vladanem Horákem. Dorost trénuje Erik Mihola, B mužstvo Vlastimil Šmerda, ženy Adolf Crhák a Lukáš Mareček, A mužstvo dvojice Petr Loukota, Vladan Horák.

Najdete nás na Facebooku

T.G.A. CTT Interiéry Město Kunštát NSA Jihomoravský kraj

Počet návštěv: 272150
Posledních 30 dnů: 828 | Posledních 7 dnů: 172 | Poslední den: 25

© 2024 FK Kunštát | Všechna práva vyhrazena | frantisek.tenora@tiscali.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne